Anna Drążkowska

Anna Drążkowska

Prof. dr hab. archeolog, konserwator zabytków archeologicznych

O mnie

Jestem archeologiem i specjalistą z zakresu konserwacji zabytków archeologicznych. Pracuję w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Moje zainteresowania badawcze obejmują historię ubiorów i tkanin oraz kulturę funeralną. Prowadzę interdyscyplinarne badania w kryptach grobowych. Specjalizuję się w konserwacji i rekonstrukcji szat grobowych i przedmiotów wykonanych z różnych surowców (drewna, metali, skóry, tkanin, szkła), których dostarcza archeologia zbrodni. Zrekonstruowałam między innymi odzież z kościołów w Toruniu, Gdańsku, Kostrzynie, Lublinie, Brzozie, Warszawie, Wschowie, Gniewie, Krakowie, Przemyślu, Chełmie, Łowiczu, Węgrowie i w Dubnie na Ukrainie. Zabezpieczałam obiekty wydobyte ze zbiorowych mogił polskich oficerów pomordowanych w Katyniu, Charkowie, Miednoje i Bykowni. Poddałam konserwacji przedmioty z „Łączki” wydobyte z jam grobowych na warszawskiej Kwaterze „Ł” Cmentarza Wojskowego na Powązkach, które należały do więźniów politycznych, zabitych w warszawskim więzieniu na Rakowieckiej. Zabezpieczyłam artefakty z obozu koncentracyjnego w Gross-Rosen. Przeprowadziłam również konserwację zespołu szat pontyfikalnych, insygniów biskupich i barokowych trumien z krypt archikatedry w Przemyślu i szat biskupów unickich z krypt w Chełmie i szat prymasów Polski z krypt w Łowiczu.

Jestem autorką sześciu książek z zakresu historii ubioru, katalogu wyposażenia pochówków z Krakowa i redaktorką czterech publikacji o kulturze funeralnej:

 • Odzież dziecięca w Polsce w XVII i XVIII wieku (2007),
 • Odzież grobowa w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku (2008),
 • Historia obuwia na ziemiach polskich od IX do końca XVIII wieku (2011),
 • Ozdoby i nakrycia głowy na ziemiach polskich od X do końca XVIII wieku (2012),
 • Odzież i insygnia grobowe biskupów przemyskich obrządku łacińskiego (2014), 
 • Historia bielizny (2017),
 • Kultura funeralna elit Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku na terenie Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Próba analizy interdyscyplinarnej (2015),
 • Krypty grobowe kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych, ARCHEOLOGIA • HISTORIA • KOSTIUMOLOGIA 1 (2020),
 • Krypty grobowe kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych,ANTROPOLOGIA • ARCHEOBOTANIKA • MIKROBIOLOGIA KONSERWACJA, 2 (2020),
 • Burial Crypts of St Francis of Assisi church in Cracow. In the light of interdisciplinary studies. ARCHAEOLOGY • STUDY OF DRESS AND TEXTILES • ANTHROPOLOGY MICROBIOLOGY • ARTEFACTS CONSERVATION(2021),
 • Katalog wyposażenia pochówków z kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie (2022)

Za swoje osiągnięcia byłam wielokrotnie nagradzana. Za konserwację i rekonstrukcję odzieży grobowej z Lublina otrzymałam nagrodę Unii Europejskiej „Europa Nostra 2002”, za działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego oraz za działalność naukowo-dydaktyczną przyznano mi Nagrodę Specjalną Ministra Kultury 2004. W roku 2010 zostałam uhonorowana Medalem „Pro Memoria”, w kwietniu 2011 roku Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” przyznanym przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego RP za działalność na rzecz ochrony zabytków. Prowadzę Pracownię Konserwacji Zabytków „ARTE”.

Więcej informacji