Burial Crypts

Burial Crypts of St Francis of Assisi church in Cracow. In the light of interdisciplinary studies.  ARCHAEOLOGY • STUDY OF DRESS AND TEXTILES • ANTHROPOLOGY • MICROBIOLOGY • ARTEFACTS CONSERVATION, red. A. Drążkowska, Toruń 2021.

Fragment książki

Książka została przygotowana w języku angielskim i podsumowuje wyniki badań realizowanych w projekcie zatytułowanym „Krypty grobowe kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych”, sfinansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 12 (nr rejestracyjny: 2016/23/B/HS3/01910).

W książce stworzonej przy współudziale wielu autorów zaprezentowano najważniejsze dokonania i odkrycia omówione w dwutomowej publikacji opublikowanej w języku polskim. Rezultaty prac zawarte zostały w kolejnych rozdziałach: Archeologia, Badania ubiorów i tkanin, Antropologia, Mikrobiologia, Konserwacja zabytków.