Badania archeologiczne

 • 2022 – eksploracja i badanie pochówku księcia Sylwiusza Nimroda Wirtemberga z bazyliki w Oleśnicy,
 • 2021 – eksploracja i badania pochówku z kościoła pw. Św. Trójcy w Nowym Mieście nad Wartą,
 • 2020 – badania pochówków książęcych w kryptach pod kaplicą w Czarnolesie,
 • 2019 – eksploracja i badania pochówku króla Augusta II Mocnego w kryptach katedry na Wawelu,
 • 2019 – eksploracja i badania pochówku Jana Dobrogosta Krasińskiego w kościele pw. św. Piotra z Alkantary w Węgrowie,
 • 2018 – eksploracja i badania pochówku króla Zygmunta III Wazy w kryptach katedry na Wawelu,
 • 2018 – eksploracja i badania pochówku królowej Konstancji w kryptach katedry na Wawelu,
 • 2017-2019 – badania w kryptach kościoła św. Franciszka z Asyżu w Krakowie,
 • 2017 – badania w krypcie kościoła św. Jakuba w Warszawie Tarchominie,
 • 2017 – eksploracja pochówków w krypcie biskupów unickich w kościele pw. Narodzenia NMP w Chełmie,
 • 2016 – eksploracja pochowków książąt Lubomirskich w Stalowej Woli,
 • 2016 – weryfikacja badań georadarowych i w kościele pw. Wszystkich Świętych w Szydłowie,
 • 2016 – inwentaryzacja krypty i pochówków wraz z wyposażeniem w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Miłości i Pokoju Pani Kujaw w Markowicach,
 • 2016 – wstępne rozpoznanie krypt w Katedrze Lwowskiej celem określenia stanu zachowania pochówków wraz z wyposażeniem i przygotowania programu i kierunków badań,
 • 2015 – eksploracja krypty w kaplicy zamku w Niemodlinie,
 • 2014 – badania archeologiczne w kryptach archikatedry warszawskiej (2 etap),
 • 2013 – eksploracja pochówków książąt mazowieckich z krypt archikatedry warszawskiej,
 • 2012 – eksploracja krypty biskupiej pod kaplicą Antoniego Aleksandra Fredry w archikatedrze w Przemyślu,
 • 2012 – badania archeologiczne w kościele pw. św. Mikołaja i na cmentarzu przykościelnym w Gniewie,
 • 2012 – badania archeologiczne w kryptach w archikatedrze w warszawskiej (1 etap),
 • 2012 – eksploracja zalanej krypty ze szczątkami biskupa Antoniego Gołaszewskiego w archikatedrze w Przemyślu,
 • 2012 – inwentaryzacja krypt w kościele pw. Imienia NMP w Szczuczynie,
 • 2011 – badania archeologiczne w kościele pw. św. Mikołaja i na cmentarzu przykościelnym w Gniewie,
 • 2011 – wydobycie szczątków Zofii Lubomirskiej z krypty kościoła w Końskowoli,
 • 2010 – eksploracja pochówków w krypcie w kościele farnym w Końskowoli,
 • 2010 – badania archeologiczne w kościele pw. św. Mikołaja i na cmentarzu przykościelnym w Gniewie,
 • 2010 – eksploracja pochówków z krypty w kościele Wniebowzięcia NMP w Kraśniku,
 • 2009 – badania w krypcie pod kaplicą św. Anny w kościele pw. św. Mikołaja w Gniewie,
 • 2004 – badania archeologiczne Wielkiej Synagogi w Oświęcimiu,
 • 2001 – udział w badaniach archeologiczno-ekshumacyjnych kierowanych przez prof. dr. hab. Andrzeja Kolę w Jedwabnem.