Krypty grobowe, t. 1

Krypty grobowe kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych. ARCHEOLOGIA • HISTORIA • KOSTIUMOLOGIA, tom. 1,  red. A. Drążkowska, Toruń 2020.

Fragment książki

Kontynuując moje naukowe podróże i prowadząc badania nad kulturą funeralną, tym razem dotarłam do Krakowa, gdzie moje zainteresowanie wzbudziły krypty bazyliki św. Franciszka z Asyżu. Ta wyjątkowa świątynia, znajdująca się na Starym Mieście na Placu Wszystkich Świętych i ulicy Franciszkańskiej, zachwyciła mnie swoim pięknem oraz ciekawą i tragiczną historią. Przebadanie tej wyjątkowej nekropolii w tak szerokim zakresie było możliwe dzięki projektowi „Krypty grobowe kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych”, sfinansowanemu przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 12 (nr rejestracyjny: 2016/23/B/HS3/01910). W celu realizacji tego interdyscyplinarnego projektu stworzyłam duży zespół naukowców, w skład którego weszli przedstawiciele wielu dyscyplin nauki: archeolodzy, historycy sztuki, konserwatorzy zabytków, chemicy, mikrobiolodzy, antropolodzy, paleogenetycy, palinolodzy, archeobotanicy, architekci, archiwiści, geofizycy i włókiennicy. Poza tym współpracowałam również z rzeźbiarzami i ze specjalistami z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w Warszawie. Po raz pierwszy udało się tak kompleksowo i wszechstronnie przebadać krypty grobowe i znajdujące się w nich pochówki. W większość podziemnych pomieszczeń służących do składania ciał nie była w żaden sposób oznaczona na posadzce krakowskiego kościoła, co z jednej strony stanowiło bardzo duże utrudnienie, z drugiej zaś było wyjątkowym wyzwaniem dla archeologów i stwarzało możliwość dokonywania istotnych odkryć oraz przetestowania różnych nowoczesnych urządzeń i metod poszukiwawczych.

Pierwszy tom stworzony przy współudziale wielu autorów ukazuje rezultaty prac zawarte w kolejnych rozdziałach: Zagadnienia wstępne, Archeologia, Historia, Kostiumologia i tkaniny.