Odzież dziecięca w Polsce

Odzież dziecięca w Polsce w XVII i XVIII wieku, Toruń 2007 (259 s. format A4).

Fragment książki

Przedmiotem niniejszego opracowania jest XVII- i XVIII wieczna odzież dziecięca na ziemiach polskich oraz zmiany zachodzące w niej na przestrzeni dwóch wieków. Zamiarem autorki było wskazanie cech typowych dla ubioru noszonego przez dzieci, należącego do danych grup wiekowych. Przedstawiono także znaczenie tendencji narodowych i dzielnicowych w modzie dziecięcej oraz wpływ mody zachodniej na kształtowanie odzieży noszonej przez dzieci na terenie ziem polskich.