Krypty grobowe, t. 2

Krypty grobowe kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych. ANTROPOLOGIA • ARCHEOBOTANIKA • MIKROBIOLOGIA • KONSERWACJA, tom. 2,  red. A. Drążkowska, Toruń 2020.

Fragment książki

Książka podsumowuje wyniki badań realizowanych w projekcie zatytułowanym „Krypty grobowe kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych”, sfinansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 12 (nr rejestracyjny: 2016/23/B/HS3/01910). W celu realizacji tego interdyscyplinarnego. projektu stworzyłam duży zespół naukowców, w skład którego weszli przedstawiciele wielu dyscyplin nauki: archeolodzy, historycy sztuki, konserwatorzy zabytków, chemicy, mikrobiolodzy, antropolodzy, paleogenetycy, palinolodzy, archeobotanicy, architekci, archiwiści, geofizycy i włókiennicy. Poza tym współpracowałam również z rzeźbiarzami i ze specjalistami z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w Warszawie.

Wyniki badań opublikowano w dwutomowej publikacji, która została przygotowana w ten sposób aby oba tomy tworzyły spójną całość, ale jednocześnie, żeby  mogły funkcjonować również jako oddzielne książki, w których wyraźnie zaznaczony został zakres poruszanych tematów. Miało to ułatwić odbiorcom dotarcie do interesujących ich zagadnień. W drugim tomie, stworzonym przy współudziale wielu autorów zaprezentowano badania antropologów, genetyków, palinologów, mikrobiologów, botaników, prace konserwatorów zabytków oraz badania metalograficzne.