Nagrody

 • 1995 – I Nagroda za najlepszą pracę magisterską o tematyce Torunia w III Konkursie organizowanym przez Towarzystwo Miłośników Torunia,
 • 1996 – Nagroda Rektora,
 • 2002 – Medal z okazji 70-lecia Muzeum w Chojnicach – za wieloletnią współpracę z Muzeum Historyczno-Etnograficznym w Chojnicach za opiekę i pomoc konserwatorską,
 • 2003 – Nagroda Unii Europejskiej „Europa Nostra 2002” za konserwację zespołu szat grobowych z Lublina. Nagrodę przyznano w kategorii „Ochrona dziedzictwa kulturowego”,
 • 2004 – Nagroda Specjalna Ministra Kultury. Nagroda jest „uhonorowaniem działalności na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, a zwłaszcza za wybitne zasługi w dziedzinie zabezpieczania obiektów archeologicznych, oraz za działalność naukowo-dydaktyczną”,
 • 2008 – Nagroda Dziennikarzy w konkursie na najlepsza książkę akademicką na targach książki – „Odzież grobowa w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII”,
 • 2009 – Nagroda Rektora II stopnia,
 • 2010 – Medal „Pro Memoria” – za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu”,
 • 2011 – Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polski za działalność na rzecz ochrony zabytków,
 • 2011 – Złota odznaka za opiekę nad zabytkami przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polski za działalność na rzecz ochrony zabytków,
 • 2012 – Indywidualna Nagroda II stopnia przyznana przez Rektora UMK,
 • 2012 – Nagroda Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów przyznana za książkę „Historia obuwia na ziemiach polskich od IX do końca XVIII wieku”,
 • 2013 – Indywidualna Nagroda Rektora UMK w Toruniu II stopnia,
 • 2013 – Indywidualne Wyróżnienie Rektora UMK w Toruniu,
 • 2015 – Indywidualne Wyróżnienie Rektora UMK za osiągnięcia w dziedzinie naukowo badawczej i organizacyjnej w 2014 roku,
 • 2016 – Indywidualne Wyróżnienie Rektora UMK,
 • 2017 – Odznaka Pamiątkowa Muzeum Wojska Polskiego za opiekę konserwatorską nad zbiorami muzealnymi Muzeum Katyńskiego,
 • 2018 – Wyróżnienie w konkursie ACADEMIA 2018 dla najlepszej publikacji akademickiej i naukowej dla książki „Historia bielizny od XIV do końca XIX wieku”,
 • 2018 – wyróżnienie Rektora UMK,
 • 2018 – medal Prawda i Pamięć za zasługi dla Stowarzyszenia Rodzina Katyńska,
 • 2021 zespołowe Wyróżnienie Rektora za osiągnięcia w dziedzinie naukowe,
 • 2022 – Krzyż XXX-lecia Ordynariatu Polowego za działalność na rzecz upamiętniania kapelanów katyńskich i ofiar zbrodni katyńskich.