Biogram

 • Tytuł doktora – 2003
 • Stopień doktora habilitowanego – 2009
 • Tytuł profesora – 2014
 • Stanowisko profesora zwyczajnego – 2015
 • Uprawnienia rzeczoznawcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie opieki nad zabytkami w dziedzinie: archeologia w specjalizacji: konserwacja zabytków archeologicznych – tkanin i skór

Zainteresowania badawcze:

 • konserwacja zabytków archeologicznych,
 • konserwacja tkanin i odzieży z badań archeologicznych,
 • rekonstruowanie odzieży,
 • konserwacja zabytków skórzanych (rekonstruowanie obuwia, pochewek, sakiewek, toreb),
 • konserwacja zabytków drewnianych,
 • konserwacja zabytków, których dostarcza archeologia zbrodni (opracowywanie nowych metod konserwacji),
 • kultura materialna i duchowa późnego średniowiecza i czasów nowożytnych,
 • interdyscyplinarne badania archeologiczne krypt grobowych,
 • kultura funeralna elit (wyposażenie grobowe, analiza źródeł),
 • śmierć w cywilizacji Zachodu,
 • historia ubioru,
 • interdyscyplinarne badania kostiumologiczne oparte na analizie odzieży pozyskiwanej w trakcie badań archeologicznych, prowadzonych w kryptach grobowych (studia nad odzieżą dziecięcą i ubiorami osób dorosłych),
 • zmiany w modzie obuwniczej na przestrzeni wieków; analiza formy i kształtu obuwia; rekonstruowanie obuwia archeologicznego,
 • dodatki do ubiorów,
 • analiza formy i kształtu nakryć i ozdób głowy (konserwacja i rekonstrukcja).

Projekty badawcze:

 • 2001-2002 „Odzież dziecięca w Polsce w XVII i XVIII wieku”; grant promotorski KBN. Zrealizowany przeze mnie projekt otrzymał ocenę „znakomitą za merytoryczne efekty pracy”,
 • 2004-2007 „Odzież grobowa w Polsce w XVII i XVIII wieku”,
 • 2008- Przemiany w modzie obuwniczej i postęp w rzemiośle szewskim w okresie nowożytnym,
 • 2008-2010 praca z zespołem nad projektem: Konserwacja zabytków skórzanych przy wykorzystaniu techniki suszenia próżniowego w niskich temperaturach,
 • 2010- 2012 Projekt badawczy: „Trwałość i zmienność form ozdób i nakryć głowy na przestrzeni wieków”,
 • 2011-2015 kierownik grantu międzynarodowego. „Kultura funeralna elit I Rzeczpospolitej w XVI – XVIII wieku na terenie Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Próba analizy interdyscyplinarnej”. Projekt finansowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki,
 • 2017-2020 Krypty grobowe kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.

Stypendium:

 • 2012-2013 Stypendium Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na napisanie monografii „Historia bielizny na ziemiach polskich”

Współpraca z muzeami w zakresie konserwacji, analiz kostiumologicznych, kwerendy źródeł:

 • Muzeum Archeologicznym w Gdańsku,
 • Muzeum Okręgowym w Pułtusku,
 • Muzeum Ziemi Wschowskiej we Wschowie,
 • Muzeum Narodowym w Warszawie,
 • Muzeum Okręgowym w Toruniu,
 • Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie,
 • Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie,
 • Muzeum Katyńskim w Warszawie,
 • Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni,
 • Muzeum Archidiecezjalnym w Przemyślu,
 • Muzeum Diecezjalnym Archikatedry Warszawskiej,
 • Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie,
 • Muzeum w Wilanowie,
 • Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.

Współpraca z instytucjami naukowymi krajowymi i zagranicznymi:

 • Ukraińska Akademia Nauk we Lwowie: pomagałam i udzielałam wskazówek w zakresie zabezpieczenia konserwatorskiego przedmiotów wydobywanych z krypt; przeprowadzałam dla Akademii Nauk analizy kostiumologiczne i konserwacje odzieży grobowej,
 • Zakład Antropologii Uniwersytetu Wileńskiego w ramach międzynarodowego projektu badawczego Kultura funeralna elit I Rzeczpospolitej w XVI – XVIII wieku na terenie Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Próba analizy interdyscyplinarnej,
 • Litewskie Muzeum Narodowe w Wilnie w ramach międzynarodowego projektu badawczego Kultura funeralna elit I Rzeczpospolitej w XVI – XVIII wieku na terenie Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Próba analizy interdyscyplinarnej,
 • Instytut Pamięci Narodowej – konserwacja przedmiotów odnalezionych przy szczątkach ofiar,
 • Zakład Mikrobiologii UMK w Toruniu – próba określenia zagrożenia mikrobiologicznego w kryptach grobowych i poziomu skażenia zabytków archeologicznych,
 • Zakład Biologii Komórki UMK w Toruniu – próba identyfikacji relikwii wydobytych z trumny biskupa Walentego Wężyka,
 • Zakład Konserwacji Papieru i Skóry UMK w Toruniu – próba wyodrębnienia bakterii odpowiedzialnych za destrukcję tkanin jedwabnych,
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie z Wydziałem Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Katedrą Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska,
 • Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.